TOP NẠP THẺ

 • 1 Phong Zhou
 • 2 Top1.liên quân
 • 3 As Mobile
 • 4 Sỹkeo
 • 5 Bechanh
 • 6 Bảo ren

CHỌN THUỘC TÍNH LỌC

#206969
 • Môn phái: Dao
 • Server: Làng Lá 4
 • Level: 52
 • Vũ khí: + 12
240,000 đ

NHẬN NGAY

Rank 5, gần full set +12
#168255
 • Môn phái: Ám Khí
 • Server: Làng Lá 2
 • Level: 45
 • Vũ khí: + 12
120,000 đ

NHẬN NGAY

Rank 5, vk +12
#153972 Đang giảm 60 %
 • LỚP: ÁM KHÍ
 • SEVER: LÀNG LÁ 2
 • RANK: 1
150,000đ 60,000 đ

NHẬN NGAY

#144359
 • Môn phái: Ám Khí
 • Server: Làng Lá 5
 • Level: 48
 • Vũ khí: + 12
120,000 đ

NHẬN NGAY

Rank 5, 4 món HKG, tích lũy nạp 2870 vàng
#144354
 • Môn phái: Ám Khí
 • Server: Làng Lá 4
 • Level: 49
 • Vũ khí: + 11
120,000 đ

NHẬN NGAY

Rank 4, 4 món +12, dư 6tr bạc khóa
#144352
 • Môn phái: Dao
 • Server: Làng SM 1
 • Level: 51
 • Vũ khí: + 13
200,000 đ

NHẬN NGAY

Rank 5, đã nạp 8k5 vàng
#137672 Đang giảm 85 %
 • LỚP: ĐAO
 • SEVER: LÀNG LÁ 1
 • RANK: 4
400,000đ 60,000 đ

NHẬN NGAY

#137619
 • Môn phái: Dao
 • Server: Làng Lá 2
 • Level: 52
 • Vũ khí: + 13
200,000 đ

NHẬN NGAY

Rank 6, tích lũy nạp 4.260 vàng
#137618 Đang giảm 60 %
 • LỚP: ÁM KHÍ
 • SEVER: LÀNG LÁ 2
 • RANK: 6
450,000đ 180,000 đ

NHẬN NGAY

#137616
 • Môn phái: Dao
 • Server: Làng Lá 2
 • Level: 47
 • Vũ khí: + 12
140,000 đ

NHẬN NGAY

Rank 6, áo, quần +13
#132532
 • Môn phái: Kiếm
 • Server: Làng Lá 6
 • Level: 51
 • Vũ khí: + 12
250,000 đ

NHẬN NGAY

Rank 5, gần full set +12
#106651
 • Môn phái: Kiếm
 • Server: Làng Lá 6
 • Level: 51
 • Vũ khí: + 12
200,000 đ

NHẬN NGAY

Rank 6, cải trang +5
#97232
 • Môn phái: Đao
 • Server: Làng Cát 1
 • Level: 51
 • Vũ khí: + 12
290,000 đ

NHẬN NGAY

Rank 5, 6 món +12, set trái full HKG
#87446 Đang giảm 60 %
 • LỚP: ÁM KHÍ
 • SEVER: LÀNG LÁ 4
 • RANK: 6
450,000đ 180,000 đ

NHẬN NGAY

#56690
 • Môn phái: Dao
 • Server: Làng Lá 3
 • Level: 51
 • Vũ khí: + 13
420,000 đ

NHẬN NGAY

Rank 6, nhiều đá, bùa dịch chuyển (k tính xu)
#41828
 • Môn phái: Ám Khí
 • Server: Làng Lá 1
 • Level: 51
 • Vũ khí: + 12
200,000 đ

NHẬN NGAY

Rank 5, full set trái HKG
#41309 Đang giảm 60 %
 • LỚP: GẬY
 • SEVER: LÀNG LÁ 4
 • RANK: 6
450,000đ 180,000 đ

NHẬN NGAY

#36213
 • Môn phái: Dao
 • Server: Làng Cát 5
 • Level: 52
 • Vũ khí: + 13
360,000 đ

NHẬN NGAY

Rank 6, full set HKG trừ VK
#36202
 • Môn phái: Dao
 • Server: Làng Lá 6
 • Level: 52
 • Vũ khí: + 13
300,000 đ

NHẬN NGAY

Rank 6, Full set trái HKG
#36198
 • Môn phái: Dao
 • Server: Làng Lá 3
 • Level: 47
 • Vũ khí: + 12
300,000 đ

NHẬN NGAY

Rank 5, Vk +12 HKG, set đồ +12

Nạp thẻ Uy Tín Shop Hướng Dẫn