TOP NẠP THẺ

 • 1 Phong Zhou
 • 2 Top1.liên quân
 • 3 As Mobile
 • 4 Sỹkeo
 • 5 Bechanh
 • 6 Bảo ren

CHỌN THUỘC TÍNH LỌC

#32136
 • Môn phái: Gậy
 • Server: Làng SM 1
 • Level: 51
 • Vũ khí: + 12
180,000 đ

NHẬN NGAY

Rank 5, gần full set +12
#25581 Đang giảm 60 %
 • LỚP: ÁM KHÍ
 • SEVER: LÀNG LÁ 2
 • RANK: 5
450,000đ 180,000 đ

NHẬN NGAY

#19960
 • Môn phái: Dao
 • Server: Làng Lá 4
 • Level: 49
 • Vũ khí: + 12
240,000 đ

NHẬN NGAY

Rank 5, 5 món +12, cải trang +5
#19775
 • Môn phái: Dao
 • Server: Làng Cát 4
 • Level: 51
 • Vũ khí: + 12
240,000 đ

NHẬN NGAY

Rank 5, tích lũy nạp 3220 vàng
#17023
 • Môn phái: Dao
 • Server: Làng Lá 3
 • Level: 51
 • Vũ khí: + 13
360,000 đ

NHẬN NGAY

Nổi bật: Rank 6, nhiều đá, bùa dịch chuyển (k tính xu)
#17014
 • Môn phái: Ám Khí
 • Server: Làng Lá 3
 • Level: 52
 • Vũ khí: + 12
360,000 đ

NHẬN NGAY

Rank 6, cải trang +3, full set HKG
#17012
 • Môn phái: Dao
 • Server: Làng Lá 5
 • Level: 51
 • Vũ khí: + 12
200,000 đ

NHẬN NGAY

Rank 5, set trái HKG
#17010
 • Môn phái: Kiếm
 • Server: Làng Lá 2
 • Level: 51
 • Vũ khí: + 12
200,000 đ

NHẬN NGAY

Rank 5, 6 món12,còn lại 10-11,ngọckhảm c3 c4
#17009
 • Môn phái: Ám Khí
 • Server: Làng Cát 4
 • Level: 52
 • Vũ khí: + 13
320,000 đ

NHẬN NGAY

Rank 6, nạp 9tr
#17006
 • Môn phái: Đao
 • Server: Làng Cát 4
 • Level: 52
 • Vũ khí: + 14
830,000 đ

NHẬN NGAY

Rank 7, cải trang kakasi +15 cực ngon
#17005
 • Môn phái: Đao
 • Server: Làng Cát 4
 • Level: 51
 • Vũ khí: + 13
360,000 đ

NHẬN NGAY

Rank 6, cải trang +4, full gói
#17004
 • Môn phái: Kiếm
 • Server: Làng Cát 3
 • Level: 51
 • Vũ khí: + 12
950,000 đ

NHẬN NGAY

Rank 6, Set bên trái +14, Set trái + vk HKG
#17002
 • Môn phái: Dao
 • Server: Làng Lá 4
 • Level: 48
 • Vũ khí: + 12
180,000 đ

NHẬN NGAY

Rank 5, 4 món +12, 5 cải trang

Nạp thẻ Uy Tín Shop Hướng Dẫn