TOP NẠP THẺ

 • 1 Phong Zhou
 • 2 Top1.liên quân
 • 3 As Mobile
 • 4 Sỹkeo
 • 5 Bechanh
 • 6 Bảo ren

Tài Khoản #36213
 • Giá :360,000Đ

 • Đăng nhập Đăng ký
 • Mua ngay
 • Cọc trước 30% Cọc trước 50%

 • Đăng nhập Đăng ký
 • Mua ngay
 • Cọc trước 30% Cọc trước 50%

TÀI KHOẢN ĐỒNG GIÁ

 • Môn phái: Đao
 • Server: Làng Cát 4
 • Level: 51
 • Vũ khí: + 13
360,000đ

NHẬN NGAY

Rank 6, cải trang +4, full gói
 • Môn phái: Ám Khí
 • Server: Làng Lá 3
 • Level: 52
 • Vũ khí: + 12
360,000đ

NHẬN NGAY

Rank 6, cải trang +3, full set HKG
 • Môn phái: Dao
 • Server: Làng Lá 3
 • Level: 51
 • Vũ khí: + 13
360,000đ

NHẬN NGAY

Nổi bật: Rank 6, nhiều đá, bùa dịch chuyển (k tính xu)
 • Môn phái: Dao
 • Server: Làng Cát 5
 • Level: 52
 • Vũ khí: + 13
360,000đ

NHẬN NGAY

Rank 6, full set HKG trừ VK

Nạp thẻ Uy Tín Shop Hướng Dẫn