Nạp tiền Liện hệ FB Admin
Đăng Kí Kênh YouTube Admin
Nick LQMB Liên hệ FB Admin
  • 1 Tớ-ớ Tên-n Thành-h
  • 2 Trần Hưng
  • 3 Tùng Phan
  • 4 Phạm Chiến
  • 5 Dsll Quang
  • 1 Chu SƠn
  • 2 Anh Xin Lỗi
  • 3 Anh Xin Lỗi
  • 4 Đức Duy
  • 5 Đức Duy
SHOP LIÊN QUÂN! NHANH TAY THỬ NGAY ACC VẬN MAY 9K ĐỂ NHẬN ACC SIÊU KHỦNG NÀO , CHỈ CÓ TẠI NICKLIENQUAN247.COM!

#25784 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 73
● Trang Phục: 136
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 73

Skin: 136

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

10,400,000ATM

XEM ACC

13,000,000CARD

MUA NGAY

#20449 - Bạc


● Rank: Bạc
● Tướng: 23
● Trang Phục: 14
● Bảng Ngọc: 60

Tướng: 23

Skin: 14

Ngọc: 60

Giảm giá: 0%

160,000ATM

XEM ACC

200,000CARD

MUA NGAY

#20448 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 21
● Trang Phục: 17
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 21

Skin: 17

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

200,000ATM

XEM ACC

250,000CARD

MUA NGAY

#20434 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 31
● Trang Phục: 19
● Bảng Ngọc: 81

Tướng: 31

Skin: 19

Ngọc: 81

Giảm giá: 0%

240,000ATM

XEM ACC

300,000CARD

MUA NGAY

#15348 - Bạc


● Rank: Bạc
● Tướng: 28
● Trang Phục: 25
● Bảng Ngọc: 65

Tướng: 28

Skin: 25

Ngọc: 65

Giảm giá: 0%

320,000ATM

XEM ACC

400,000CARD

MUA NGAY

#14649 - Bạc


● Rank: Bạc
● Tướng: 31
● Trang Phục: 18
● Bảng Ngọc: 68

Tướng: 31

Skin: 18

Ngọc: 68

Giảm giá: 0%

320,000ATM

XEM ACC

400,000CARD

MUA NGAY

#14636 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 38
● Trang Phục: 36
● Bảng Ngọc: 72

Tướng: 38

Skin: 36

Ngọc: 72

Giảm giá: 0%

360,000ATM

XEM ACC

450,000CARD

MUA NGAY

#14194 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 35
● Trang Phục: 28
● Bảng Ngọc: 76

Tướng: 35

Skin: 28

Ngọc: 76

Giảm giá: 0%

336,000ATM

XEM ACC

420,000CARD

MUA NGAY

#8005 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 40
● Trang Phục: 20
● Bảng Ngọc: 72

Tướng: 40

Skin: 20

Ngọc: 72

Giảm giá: 0%

400,000ATM

XEM ACC

500,000CARD

MUA NGAY

#33712 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 51
● Trang Phục: 66
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 51

Skin: 66

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

1,440,000ATM

XEM ACC

1,800,000CARD

MUA NGAY

#33711 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 52
● Trang Phục: 54
● Bảng Ngọc: 65

Tướng: 52

Skin: 54

Ngọc: 65

Giảm giá: 0%

1,360,000ATM

XEM ACC

1,700,000CARD

MUA NGAY

#33670 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 50
● Trang Phục: 30
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 50

Skin: 30

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

520,000ATM

XEM ACC

650,000CARD

MUA NGAY

#33669 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 48
● Trang Phục: 37
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 48

Skin: 37

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

480,000ATM

XEM ACC

600,000CARD

MUA NGAY

#33668 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 46
● Trang Phục: 48
● Bảng Ngọc: 6

Tướng: 46

Skin: 48

Ngọc: 6

Giảm giá: 0%

800,000ATM

XEM ACC

1,000,000CARD

MUA NGAY

#33667 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 48
● Trang Phục: 36
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 48

Skin: 36

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

720,000ATM

XEM ACC

900,000CARD

MUA NGAY