Nạp tiền Liện hệ FB Admin
Đăng Kí Kênh YouTube Admin
Nick LQMB Liên hệ FB Admin
  • 1 Tan Cai
  • 2 Lộc Minh Huy
  • 3 Phạm Hưng
  • 4 Hoàng Nghĩa Nhật Minh
  • 5 Manh Truong Vinh
  • 1 Gia Quỳnh
  • 2 Gia Quỳnh
  • 3 Nguyễn Minh
  • 4 Lê Thanh Tuấn
  • 5 Nhiênn Xuânn
SHOP LIÊN QUÂN! NHANH TAY THỬ NGAY ACC VẬN MAY 9K ĐỂ NHẬN ACC SIÊU KHỦNG NÀO , CHỈ CÓ TẠI NICKLIENQUAN247.COM!

#25784 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 73
● Trang Phục: 136
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 73

Skin: 136

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

10,400,000ATM

XEM ACC

13,000,000CARD

MUA NGAY

#20450 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 21
● Trang Phục: 12
● Bảng Ngọc: 72

Tướng: 21

Skin: 12

Ngọc: 72

Giảm giá: 0%

320,000ATM

XEM ACC

400,000CARD

MUA NGAY

#20449 - Bạc


● Rank: Bạc
● Tướng: 23
● Trang Phục: 14
● Bảng Ngọc: 60

Tướng: 23

Skin: 14

Ngọc: 60

Giảm giá: 0%

320,000ATM

XEM ACC

400,000CARD

MUA NGAY

#20448 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 21
● Trang Phục: 17
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 21

Skin: 17

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

400,000ATM

XEM ACC

500,000CARD

MUA NGAY

#20442 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 24
● Trang Phục: 14
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 24

Skin: 14

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

320,000ATM

XEM ACC

400,000CARD

MUA NGAY

#20441 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 22
● Trang Phục: 10
● Bảng Ngọc: 80

Tướng: 22

Skin: 10

Ngọc: 80

Giảm giá: 0%

280,000ATM

XEM ACC

350,000CARD

MUA NGAY

#20434 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 31
● Trang Phục: 19
● Bảng Ngọc: 81

Tướng: 31

Skin: 19

Ngọc: 81

Giảm giá: 0%

320,000ATM

XEM ACC

400,000CARD

MUA NGAY

#15348 - Bạc


● Rank: Bạc
● Tướng: 28
● Trang Phục: 25
● Bảng Ngọc: 65

Tướng: 28

Skin: 25

Ngọc: 65

Giảm giá: 0%

320,000ATM

XEM ACC

400,000CARD

MUA NGAY

#14649 - Bạc


● Rank: Bạc
● Tướng: 31
● Trang Phục: 18
● Bảng Ngọc: 68

Tướng: 31

Skin: 18

Ngọc: 68

Giảm giá: 0%

320,000ATM

XEM ACC

400,000CARD

MUA NGAY

#14636 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 38
● Trang Phục: 36
● Bảng Ngọc: 72

Tướng: 38

Skin: 36

Ngọc: 72

Giảm giá: 0%

360,000ATM

XEM ACC

450,000CARD

MUA NGAY

#14194 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 35
● Trang Phục: 28
● Bảng Ngọc: 76

Tướng: 35

Skin: 28

Ngọc: 76

Giảm giá: 0%

336,000ATM

XEM ACC

420,000CARD

MUA NGAY

#8005 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 40
● Trang Phục: 20
● Bảng Ngọc: 72

Tướng: 40

Skin: 20

Ngọc: 72

Giảm giá: 0%

400,000ATM

XEM ACC

500,000CARD

MUA NGAY

#27866 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 35
● Trang Phục: 24
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 35

Skin: 24

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

216,000ATM

XEM ACC

270,000CARD

MUA NGAY

#27865 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 31
● Trang Phục: 20
● Bảng Ngọc: 82

Tướng: 31

Skin: 20

Ngọc: 82

Giảm giá: 0%

336,000ATM

XEM ACC

420,000CARD

MUA NGAY

#27863 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 43
● Trang Phục: 27
● Bảng Ngọc: 72

Tướng: 43

Skin: 27

Ngọc: 72

Giảm giá: 0%

360,000ATM

XEM ACC

450,000CARD

MUA NGAY

#27862 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 29
● Trang Phục: 35
● Bảng Ngọc: 83

Tướng: 29

Skin: 35

Ngọc: 83

Giảm giá: 0%

280,000ATM

XEM ACC

350,000CARD

MUA NGAY

#27861 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 31
● Trang Phục: 31
● Bảng Ngọc: 89

Tướng: 31

Skin: 31

Ngọc: 89

Giảm giá: 0%

560,000ATM

XEM ACC

700,000CARD

MUA NGAY

#27858 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 33
● Trang Phục: 26
● Bảng Ngọc: 73

Tướng: 33

Skin: 26

Ngọc: 73

Giảm giá: 0%

224,000ATM

XEM ACC

280,000CARD

MUA NGAY

#27857 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 31
● Trang Phục: 27
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 31

Skin: 27

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

440,000ATM

XEM ACC

550,000CARD

MUA NGAY

#27855 - Bạc


● Rank: Bạc
● Tướng: 31
● Trang Phục: 24
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 31

Skin: 24

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

240,000ATM

XEM ACC

300,000CARD

MUA NGAY