Nạp thẻ Uy Tín Shop Hướng Dẫn Bạc Làng Lá

CHỌN THUỘC TÍNH LỌC

#62237 Đang giảm 85%
 • LỚP: ĐAO
 • SEVER: LÀNG LÁ 1
 • RANK: 4
400,000đ 60,000đ

NHẬN NGAY

#60956 Đang giảm 60%
 • LỚP: ÁM KHÍ
 • SEVER: LÀNG LÁ 2
 • RANK: 1
150,000đ 60,000đ

NHẬN NGAY

#60410
 • Môn phái: Ám Khí
 • Server: Làng Lá 5
 • Level: 48
 • Vũ khí: + 12
120,000đ

NHẬN NGAY

Rank 5, 4 món HKG, tích lũy nạp 2870 vàng
#59581 Đang giảm 60%
 • LỚP: ÁM KHÍ
 • SEVER: LÀNG LÁ 4
 • RANK: 6
450,000đ 180,000đ

NHẬN NGAY

#59580
 • Môn phái: Dao
 • Server: Làng Lá 2
 • Level: 47
 • Vũ khí: + 12
140,000đ

NHẬN NGAY

Rank 6, áo, quần +13
#59578
 • Môn phái: Đao
 • Server: Làng Cát 1
 • Level: 51
 • Vũ khí: + 12
290,000đ

NHẬN NGAY

Rank 5, 6 món +12, set trái full HKG
#59400
 • Môn phái: Dao
 • Server: Làng Lá 4
 • Level: 52
 • Vũ khí: + 12
240,000đ

NHẬN NGAY

Rank 5, gần full set +12
#59140
 • Môn phái: Kiếm
 • Server: Làng Lá 6
 • Level: 51
 • Vũ khí: + 12
200,000đ

NHẬN NGAY

Rank 6, cải trang +5
#56690
 • Môn phái: Dao
 • Server: Làng Lá 3
 • Level: 51
 • Vũ khí: + 13
420,000đ

NHẬN NGAY

Rank 6, nhiều đá, bùa dịch chuyển (k tính xu)
#41828
 • Môn phái: Ám Khí
 • Server: Làng Lá 1
 • Level: 51
 • Vũ khí: + 12
200,000đ

NHẬN NGAY

Rank 5, full set trái HKG
#41536
 • Môn phái: Ám Khí
 • Server: Làng Lá 2
 • Level: 45
 • Vũ khí: + 12
120,000đ

NHẬN NGAY

Rank 5, vk +12
#41535
 • Môn phái: Ám Khí
 • Server: Làng Lá 4
 • Level: 49
 • Vũ khí: + 11
120,000đ

NHẬN NGAY

Rank 4, 4 món +12, dư 6tr bạc khóa
#41309 Đang giảm 60%
 • LỚP: GẬY
 • SEVER: LÀNG LÁ 4
 • RANK: 6
450,000đ 180,000đ

NHẬN NGAY

#36213
 • Môn phái: Dao
 • Server: Làng Cát 5
 • Level: 52
 • Vũ khí: + 13
360,000đ

NHẬN NGAY

Rank 6, full set HKG trừ VK
#36202
 • Môn phái: Dao
 • Server: Làng Lá 6
 • Level: 52
 • Vũ khí: + 13
300,000đ

NHẬN NGAY

Rank 6, Full set trái HKG
#36198
 • Môn phái: Dao
 • Server: Làng Lá 3
 • Level: 47
 • Vũ khí: + 12
300,000đ

NHẬN NGAY

Rank 5, Vk +12 HKG, set đồ +12
#36080
 • Môn phái: Dao
 • Server: Làng Lá 2
 • Level: 52
 • Vũ khí: + 13
200,000đ

NHẬN NGAY

Rank 6, tích lũy nạp 4.260 vàng
#32136
 • Môn phái: Gậy
 • Server: Làng SM 1
 • Level: 51
 • Vũ khí: + 12
180,000đ

NHẬN NGAY

Rank 5, gần full set +12
#32135 Đang giảm 60%
 • LỚP: ÁM KHÍ
 • SEVER: LÀNG LÁ 2
 • RANK: 6
450,000đ 180,000đ

NHẬN NGAY

#25581 Đang giảm 60%
 • LỚP: ÁM KHÍ
 • SEVER: LÀNG LÁ 2
 • RANK: 5
450,000đ 180,000đ

NHẬN NGAY