TOP NẠP THẺ

 • 1 Phong Zhou
 • 2 Top1.liên quân
 • 3 As Mobile
 • 4 Sỹkeo
 • 5 Bechanh
 • 6 Bảo ren

Nạp thẻ Uy Tín Shop Hướng Dẫn Vòng quay Thử vận may

CHỌN THUỘC TÍNH LỌC

Trắng thông tin
#115887 Đang giảm 86%
 • Rank: Cao Thủ 7x sao
 • Trang phục:313
 • Tướng:97
 • Mùa 18
9,000,000đ 1,200,000đ

NHẬN NGAY

✨ Nick trắng thông tin
gần như full tất cả mọi thứ
có 10 đá quý

Trắng thông tin
#116134 Đang giảm 75%
 • Rank:
 • Trang phục117
 • Tướng: 89
 • Mùa 18
600,000đ 150,000đ

NHẬN NGAY

Trắng thông tin
#116119 Đang giảm 75%
 • Rank:
 • Trang phục125
 • Tướng: 88
 • Mùa 18
600,000đ 150,000đ

NHẬN NGAY

Trắng thông tin
#116117 Đang giảm 80%
 • Rank:tinh anh
 • Tướng:33
 • Trang phục:47
 • Mùa 18
400,000đ 80,000đ

NHẬN NGAY

tulen thiên kiếm
✨ Nick trắng thông tin

Trắng thông tin
#116114 Đang giảm 75%
 • Rank:
 • Trang phục111
 • Tướng: 84
 • Mùa 18
600,000đ 150,000đ

NHẬN NGAY

Trắng thông tin
#116112 Đang giảm 75%
 • Rank:
 • Trang phục115
 • Tướng: 76
 • Mùa 18
480,000đ 120,000đ

NHẬN NGAY

Trắng thông tin
#116108 Đang giảm 75%
 • Rank:
 • Trang phục113
 • Tướng: 89
 • Mùa 18
400,000đ 100,000đ

NHẬN NGAY

Trắng thông tin
#116104 Đang giảm 75%
 • Rank:
 • Trang phục124
 • Tướng: 96
 • Mùa 18
600,000đ 150,000đ

NHẬN NGAY

Trắng thông tin
#116079 Đang giảm 80%
 • Trang phục: 262
 • tướng : 102
 • Mùa 18
1,750,000đ 350,000đ

NHẬN NGAY

Trắng thông tin
#116075 Đang giảm 75%
 • Rank:
 • Trang phục100
 • Tướng: 77
 • Mùa 18
400,000đ 100,000đ

NHẬN NGAY

Trắng thông tin
#116054 Đang giảm 75%
 • Rank:
 • Trang phục137
 • Tướng: 99
 • Mùa 18
1,200,000đ 300,000đ

NHẬN NGAY

Trắng thông tin
#116050 Đang giảm 75%
 • Rank:
 • Trang phục130
 • Tướng: 101
 • Mùa 18
600,000đ 150,000đ

NHẬN NGAY

Trắng thông tin
#116040 Đang giảm 75%
 • Rank:
 • Trang phục135
 • Tướng: 98
 • Mùa 18
800,000đ 200,000đ

NHẬN NGAY

Trắng thông tin
#116034 Đang giảm 80%
 • Rank:Bạch Kim
 • Trang phục:36
 • Tướng:29
 • Mùa 18
250,000đ 50,000đ

NHẬN NGAY

✨ Nick trắng thông tin

Trắng thông tin
#116001 Đang giảm 92%
 • Rank: Tinh Anh
 • Trang phục: 225
 • Tướng: 99
 • Mùa 18
7,000,000đ 500,000đ

NHẬN NGAY

Nark Quang Sứ

Trắng thông tin
#116000 Đang giảm 90%
 • Rank: Tinh Anh
 • Tướng:89
 • Trang phục:196
 • Mùa 18
4,000,000đ 400,000đ

NHẬN NGAY

Rất nhiều skin
✨ Nick trắng thông tin

Trắng thông tin
#115979 Đang giảm 80%
 • Tướng:34
 • Trang phục:47
 • Bậc ngọc:90
 • Mùa 18
400,000đ 80,000đ

NHẬN NGAY

✨ Nick trắng thông tin

Trắng thông tin
#115937 Đang giảm 86%
 • Rank: Cao Thủ
 • Trang phục: 146
 • Tướng: 90
 • Mùa 18
3,000,000đ 400,000đ

NHẬN NGAY

✨ Nick trắng thông tin

Trắng thông tin
#115926 Đang giảm 75%
 • Rank: kim cương
 • Trang phục: 141
 • Tướng: 94
 • Mùa 18
1,400,000đ 350,000đ

NHẬN NGAY

Trắng thông tin
#115915 Đang giảm 90%
 • Rank: Bạch Kim
 • Trang phục: 186
 • Tướng: 94
 • Mùa 18
5,500,000đ 500,000đ

NHẬN NGAY

6 đá quý nhiều skin đẹp
✨ Nick trắng thông tin